ฟ้าทะลายโจร กับ COVID


กุมภาพันธ์ 2563 กรมแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการทดลองวิจัย สารสกัดฟ้าทะลายโจร 
โดยนำกลู่มตัวอย่างคนไทยสุขภาพดี 10 คน
รับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร และอยู่ในโรงพยาบาล 5 วัน 
จากนั้นเอาเซรู่นที่สกัดจากกลุ่มตัวอย่างไปใส่เชื้อ COVID-19
พบว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจรนี้ สามารถยับยั้งการแพร่
และเจริญเติบโตของไวรัสในหลอดทดลองได้ 
และถือว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกที่ทดลองใช้
สารสกัดฟ้าทะลายโจรกับเชื้อไวรัส COVID-19
. . .