COVID-19 JN.1


ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2024 มีการเพิ่มจำนวนการติดเชื้อหลังปีใหม่ 
โดยสายพันธุ์ย่อย JN.1 เข้ามาระบาดแทนสายพันธุ์อื่น และระบาดกว่า 51 ประเทศทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย  โดยต้นเดือนมกราคม มีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลในไทย 664 ราย
เฉลี่ย 95 รายต่อวัน  ผู้เสียชีวิต 1 ราย  มีการระบาดหนักในสหรัฐอเมริกา  สิงคโปร์ 
แม้อาการไม่รุนแรง แต่หลายที่กังวลเกี่ยวกับอาการของ long COVID 
ปัจจุบันสายพันธุ์ในไทยเป็น EG.5.1 ที่จับตัวรับผลผิวเซลได้ดี
พร้อมหลบเลี่ยงการเข้าจับทำลายของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์