โรคกรดไหลย้อน


โรคกรดไหลย้อนนี้ จะเป็นกรดที่ไหลจากกระเพาะอาหารไปสู่หลอดอาหาร 
หรือที่เรียกว่า GERD : Gastro Esophageal Reflux Disease 
ทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก 
อาจมีน้ำเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปากบ้าง 
กลืนอาหารลำบาก ติดขัดคล้ายมีก้อนอยู่ในคอ 
กลืนเจ็บ หรือเจ็บคอ  มีเสมหะในลำคอ โดยเฉพาะตอนเช้า
และมีระคายเคืองตลอดเวลา  เรอบ่อย คลื่นไส้ . . .