แนวคิดสร้างรายได้ สบายกระเป๋าวัยเกษียณ


การลงทุนในสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินนั้น ก็จะต้องหาความรู้
ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร หุ้น คริปโต ทอง หรือแม้แต่สิ่งของต่าง ๆ
เพราะของหลายสิ่งที่ลงทุนนั้นต้องรู้จักรักษาด้วยเช่นกัน 
หรือการลงทุนในลิขสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลตอบแทน อาจจะไม่ได้เป็นสินทรัพย์
แต่เป็นหนี้สินก็เป็นได้  ถ้าเราไม่รู้จักที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ 
คือ มีตู้เก็บสมบัติ แต่ไม่มีกุญแจเปิด 
สุดท้ายตู้นั้นอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับเราก็ได้