วิเคราะห์นโยบาย Build Back Better


นโยบายเพื่ออเมริกาที่ดีกว่า (Build Back Better)
คือ การลับคมเครื่องมือต่าง ๆ ที่เคยเป็นจุดแข็งของอเมริกา
และปลุกภาคอุตสาหกรรมของอเมริกาให้กลับมาตื่น 
เพื่อให้เคลื่อนตัวได้ดีกว่าเดิม  และพร้อมนำการจ้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเทคโนโลยี
รวมถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ กลับมาสู่อเมริกาอีกครั้ง 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อย่างไรก็ตาม นโยบายกับประเทศจีน  ยังเป็นเรื่องที่น่าวิตก 
โดยคาดว่าจะแสวงหาความร่วมมือกับจีนมากขึ้น 
โดยการแต่งตั้ง Katherine Tai เป็นผู้แทนการค้าของสหรัฐ (USTR)
ซึ่งมีบทบาทเทียบเท่ารัฐมนตรี  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีน และทนายความ
ซึ่งเธอเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรก และสตรีคนที่ 4
ที่ก้าวขึ้นมาในตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของไบเดน
. . .