วิกฤติโลกหลัง 2021


โลกเราในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็ว 
แต่การเปลี่ยนแปลงหลังจากวิกฤตโควิด  ทำให้การเปลี่ยนแปลงของโลก
ได้รับความสนใจมากขึ้น  โดยมีหลากหลายมิติของวิกฤตที่จะเผชิญหลังปี 2021  
ซึ่งหากมองตามแนวคิด 9 Megatrends ของ Andrew Winston
ที่เขียนเมื่อ 7 สิงหาคม 2019 โดยการกล่าวถึงโลกในปี 2030
ทั้งที่เขาไม่ใช่คนที่มองอนาคตมากนัก  แต่ก็มีหลายสิ่งที่น่าให้ความสนใจ
. . .