วิกฤติโลกหลัง 2021 – โรคไม่ติดเชื้อ


โรคไม่ติดเชื้อทำให้คนเสียชีวิตกว่า 41 ล้านคนทุกปี 
คิดเป็น 71 % ของสาเหตุการตายของทั่วโลก 
และกว่า 15 ล้านคนที่เสียชีวิตจากโรคไม่ติดเชื้อที่มีอายุ 30-69 ปี 
ที่น่าสนใจ คือ 85 % เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตก่อนเวลาอันควร
. . .