วิกฤติโลกหลัง 2021 – สังคมผู้สูงอายุ และแรงงาน


แรงงานโลกกำลังปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
แรงงงานที่เคยเป็นที่ต้องการ  ในโลกอนาคตอาจมีความต้องการลดน้อยลง 
แต่แรงงานที่ทักษะสูงยังเป็นที่ต้องการ  ซึ่งมีจำนวนลดลง 
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตระยะกลาง 
โดยคาดการณ์ว่าแรงงงานทักษะสูงจะเกิดภาวะขาดแคลนแบบเฉียบพลัน
ในอย่างน้อย 19 ประเทศทั้งในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา
และเอเชียแปซิฟิก . . .