วิกฤติโลกหลัง 2021 – ความรุนแรงและความขัดแย้ง


ธรรมชาติของความขัดแย้ง และความรุนแรง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เกิดองค์กรสหประชาชาติ
เมื่อประมาณ 75 ปีก่อน  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการสูญเสีย
โดยเฉพาะการตายลดน้อยลง  และเปลี่ยนจากความขัดแย้งระหว่างรัฐ
มาเป็นความขัดแย้งภายในประเทศที่มากขึ้น  และความรุนแรงจนถึงเป็นฆาตกรรม
เกิดขึ้นอีกหลายส่วนของพื้นที่โลก โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในเพศหญิง
และความรุนแรงในเด็ก . . .