รู้จักสายพันธุ์ COVID สักนิด


สายพันธุ์ แลมด้า คือ C.37 เป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในอเมริกาใต้
โดยเฉพาะเปรู ที่เป็นที่แรกที่ได้รับการตรวจพบในเดือนสิงหาคม 2020 
และที่วิตกกังวลมาก เนื่องจากสายพันธุ์นี้มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงคิดเป็น 9.3 %
ของผู้ติดเชื้อ  แต่ยังไม่มีข้อมูลของการระบาด หรือความรุนแรงของการต้านภูมิคุ้มกัน  
จึงยังไม่จัดอยู่ในกลุ่มของ VOC . . .