ยาที่ใช้รักษาโควิด-19


หลังจากการระบาดของโควิดมาประมาณ 2 ปี ก็มีการผลิตยาที่เฉพาะเจาะจงในการรักษา
ซึ่งเดิมนั้นเป็นยาที่มีมาก่อนและมักจะเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่  เช่น favipiravir
และยาในกลุ่มที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ฟ้าทะลายโจร 
นอกจากนั้นก็มียาประเภทที่เรียกว่า สร้างภูมิคุ้มกัน monoclonal antibodies
ซึ่งพัฒนาโดย Regeneron และ Eli Lilly และ GlaxoSmithKline กับ Vir
ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาในการรักษาโควิด-19
. . .