ปัญหาและมุมมอง


การแก้ปัญหา เป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคน
และเมื่อมุมมองเปลี่ยน ปัญหาก็เปลี่ยน

ปัญหาของเรา อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเขา
ดังนั้น การแก้ปัญหาของเรา พึงแก้ด้วยตัวเรา

เริ่มด้วยความเข้าใจในปัญหา และดูว่าผลกระทบอย่างไร
และเราต้องการจะไปทำอะไร