ปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐอเมริกา


องค์กร PISA ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของการอ่านในโลกดิจิทัล
(Developing literacy skills in a digital world: New finding from PISA)
ซึ่งรายงานเมื่องวันที่ 4 พฤษภาคม 2021 และพบว่า 47 % ของนักเรียนวัย 15 ปี
ในประเทศ OECD เท่านั้นที่สามารถแยกแยะความจริงจากข้อมูลที่อ่านในโลกดิจิทัล