ทำไมสิทธารถะ จึงปฏิเสธพระพุทธองค์


และแล้วเขาก็เบื่อหน่ายกับชีวิต  รู้สึกว่าตนเองโสมม 
เลยตัดสินใจละทิ้งทุกอย่าง  ออกจากชีวิตกมลาและบุตร 
ออกเร่ร่อนสัญจรไป จนพบกับชายแจวเรือข้ามแม่น้ำ ชื่อ วาสุเทพ 
แล้ววันหนึ่งเขาก็กลายเป็นผู้เห็นธรรมขึ้นมา ณ ริมแม่น้ำนั้นเอง 
และเมื่อเพื่อนเก่า โควินทะมาพบ  เขาก็ได้ชี้นำแนวทางแห่งการหลุดพ้นให้
. . .