ทักษะสำคัญในการทำธุรกิจหลัง COVID-19


ความขัดแย้งของโลก ก่อให้เกิดวิกฤติทางความรู้สึกซึ่งยากจะคาดเดา 
สิ่งแรก คือ การเรียนรู้ปัจจัย และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยดูผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนในวงกว้าง 
ทั้งทางด้านกฎระเบียบ  เศรษฐกิจ  แม้แต่เรื่องทางสาธารณสุข 
ซึ่งก่อให้เกิดโอกาส เมื่อติดตามข่าวสาร
และเป็นวิกฤติ หากไม่ทราบ 
. . .