ทบทวนเรื่องราว COVID-19


เชื้อไวรัส COVID-19 มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 9 สายพันธุ์
ไวรัสนี้ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต  เป็นโมเลกุลของโปรตีน ที่ปกคลุมด้วยชั้นของไขมัน 
ซึ่งเมื่อดูดซึมโดยเซลของร่างกายเราแล้ว  โดยเฉพาะในกระพุ้งแก้ม 
จะเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม (กลายพันธุ์) และแปลงเป็นเซลผู้รุกราน
และพร้อมที่จะขยายตัวในเซลต่อไปได้  และด้วยการที่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิต 
จึงไม่สามารถฆ่าได้  แต่มันจะสลายไปเอง 
โดยการสลายจะขึ้นกับอุณหภูมิ  ความชื้น และประเภทของวัตถุที่อยู่
. . .