คืนสู่ยุคธรรมชาติ


สำหรับผู้เขียนถือว่าเป็นมุมมองใหม่ ที่ผู้เขียนไม่เคยได้มองเลย 
เริ่มตั้งแต่ การมองว่าแนวปะการังซึ่งมีเพียง 1 % ของพื้นที่มหาสมุทร 
แต่เป็นที่พักอาศัยและช่วยสัตว์ทะเลกว่า ¼ ของสัตว์ทะเลทั้งหมด 
และไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า
ออกซิเจนที่ผลิตบนโลกนี้มาจากทะเลมากกว่าป่าดงดิบ หรือป่าไม้มากมายนัก 
การทดลองระเบิดปรมาณูในปี 1946 ที่เกาะ Bikini Atoll
ที่เราทดลองในเกาะปะการังห่างไกล  และเราก็ทดลองระเบิดเหล่านี้อีกมากมาย 
ก่อผลเสียต่อระบบนิเวศมากมายเพียงใด 
ปัจจุบันเรากำลังคุกคามระบบนิเวศทางทะเลอย่างหนัก 
แม้ว่าพื้นที่เหล่านี้หลังผ่านไปกว่า 50 ปี  จะมีปะการังกลับเข้ามา
และมีสัตว์ต่าง ๆ เข้ามาซึ่งเป็นการฟื้นตัวตามธรรมชาติที่ดี