ความสามารถในการแข่งขัน (2)


การมีความรักหรือความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นเครื่องจักร  เป็น software ที่ออกแบบมา
เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้อย่างธรรมชาติ  นอกจากถามตอบ
แล้วยังมีการเริ่มบทสนทนา  เรียกขาน อาจจะมีออดอ้อนได้ 
โดยเป็นรูปแบบ chatbot ที่ได้รับความนิยมในเอเชีย
ที่มีชื่อว่า Xiaoice หรือเสี่ยวไอซ์ จาก Microsoft
เป็นตัวแทนสาวน้อยวัย 18 ปี  ที่สามารถเลียนแบบความเข้าอกเข้าใจของมนุษย์ 
แถมส่งข้อความว่าคิดถึง และชักชวนให้กลับมาคุยกัน
หากเห็นผู้ใช้งานหายหน้าไปนานกว่าปกติ  รวมถึงการคุยเรื่องต่าง ๆ ได้ 
แต่ช่วงหลังการคุยกับตื้นเขินขึ้น  ด้วยการที่รัฐบาลจีนใส่ตัวกรองในเรื่องที่มีความอ่อนไหว 
ทำให้ chatbot นี้ลดความฉลาดลง  แต่ความสามารถนี้ในโลกตะวันตกจะมีการขยายมากขึ้น
. . .