ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษา COVID-19


มีงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับสมุนไพรอีกหลายชนิด 
โดยเฉพาะ ฟ้าทะลายโจร ที่พบสารสำคัญ คือ andrographolide
โดยมีขนาดในการรับประทาน คือ 4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน 
และยังพบว่าสารนี้มีมากในใบของฟ้าทะลายโจร 
ช่วยลดปริมาณของเชื้อในร่างกายได้อย่างมาก 
และยังมีอีกหลายชนิดที่อยู่ในระหว่างการทดลอง เช่น ขิง
ที่มีสาร gingerol และ zingerone ที่ยับยั้งการเพิ่มของไวรัส 
กระชายขาว มีสาร chavicinic acid ที่ยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคได้หลายชนิด 
. . .