ความปลอดภัยในการบินหลัง COVID


เรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วง นอกเหนือจากการเร่งพัฒนาวัคซีน 
ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาฆ่าเชื้อ ที่มีผลในการทำลายเชื้อที่มีอยู่ในอากาศ
ระหว่างที่เดินทางทางอากาศอยู่….