การปลูกพืชที่สูญพันธุ์ไปกว่า 1,000 ปี


ดร. อีเลน โซโลเวย (Elaine Solowey) สมาชิกของคิบบุตซ์ เคตูรา (Kibbutz Ketura)
และกรรมการของศูนย์เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนที่ สถาบันสิ่งแวดล้อม อราวา
เธอเป็นผู้ที่สนใจการการปลูกพืชที่เคยสูญพันธุ์ไปกว่าหลายทศวรรษ 
และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกพืชทะเลทราย 
ช่วงแรกเธอให้ความสนใจกับการปลูกต้นแอปเปิลสูญพันธุ์ไปแล้ว
แต่เคยมีการกล่าวในพระคัมภีร์โกลาน 
และต่อมาก็มาสนใจกับอินทผลัมที่สูญพันธุ์แล้วเช่นกัน 
เธอเชื่อว่า ต้นไม้ในทะเลทรายนี้มีคุณสมบัติทางการแพทย์มากมาย 
และเธอพร้อมที่จะเรียนรู้จากต้นไม้เหล่านี้ 
และพยายามที่หาทางเพาะเลี้ยงพืชเหล่านี้กลับขึ้นมา 
และบางสายพันธุ์จะเป็นพืชที่ช่วยเก็บน้ำ เช่น Artemisia