การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี (2)


เตรียมการเข้าสู่การตลาด  หรือการนำ digital มาใช้กับธุรกิจนั้น
มีการดำเนินการมากว่า 2 ปีแล้วนั้น 
แต่ทิศทางในแต่ละปี ก็มีความแตกต่างกันออกไป 
โดยในปี 2020 ก็จะมีอีกหลายประการที่จะต้องพิจารณา 
อาทิ  Content Marketing เป็นเรื่องสำคัญ . . .