โลกสองขั้ว – สงครามตัวแทน


อีกไม่ถึง 5 วัน  โลกจะได้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ 
แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร  ทิศทางของโลกคงจะต้องกลายเป็นโลกที่มีสองขั้วกันอีกครั้ง 
การแสวงหาศัตรูของศัตรู คือ มิตร 
และศัตรูที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน คือ จีน
ซึ่งเข้ามาแทนที่รัสเซีย  และประเทศที่มีชายแดนติดกับจีน 
จะเป็นกลุ่มมิตรที่สำคัญของสหรัฐ  โดยเริ่มจากอินเดียที่มีข้อพิพาทกับจีน
. . .