แนวรบด้านตะวันออกสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง


จากปัญหาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ 
ด้วยการเกิดสงครามการค้า  สงครามเทคโนโลยี 
รวมไปถึงการลดบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกในหลายเวที
ทั้งองค์การการค้าโลก และสนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม Paris Protocol
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปไหม  หลังจากที่มีประธานาธิบดีใหม่ โจ ไบเดน
ที่มาจากคนละพรรค และน่าจะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน
รวมถึงการจัดการที่แตกต่างกันออกไป ในรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา 
สังเกตได้จากสุนทรพจน์แรกของ โจ ไบเดน เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา
“เรามองไปข้างหน้าด้วยแนวทางของอเมริกาที่มีเอกลักษณ์ 
กล้าหาญ เปี่ยมด้วยคาดหวังที่ดี และตั้งเป้าของชาติเรา
ไว้ในตำแหน่งที่เราเป็น และต้องเป็น  เรากำลังย่างเข้าสู่สภาวะ
ซึ่งอาจเป็นห้วงเวลาที่ยุ่งยากที่สุด และอันตรายจากการแพร่ระบาด
เราจำเป็นต้องเอาการเมืองไปไว้ด้านข้าง 
และหันมาเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่นี้
อย่างพร้อมเพียงในฐานะชาติเดียวกัน…