เรื่องเล่า คอลลาเจน


คอลลาเจน คือ เส้นใยโปรตีนชนิดหนึ่ง เป็นองค์ประกอบของ ผิวหนัง ขน เส้นผม
กระดูกอ่อน และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่าง ๆ ในร่างกาย  ประกอบด้วยกรดอะมิโน 
เป็นส่วนที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้เองตามธรรมชาติ  มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรง
และความยืดหยุ่นให้กับอวัยวะภายในร่างกาย  ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
โดยเสริมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม  การเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนัง 
มีส่วนในเส้นเลือดในการเพิ่มความยืดหยุ่น  ระบบทางเดินอาหาร ฯ 
คอลลาเจนมีทั้งหมด 28 ชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันไป
ตามรูปแบบของกรดอะมิโนที่ประกอบขึ้น