เรื่องเล่าจากภาพ ตอนย่านผ่านฟ้า


…อาคารยุโรปจั่วบาโรค  เป็นบ้านเดิม พระยามหาวินิจฉัยมนตรี
เนติบัณฑิตไทยรุ่นแรก  อายุกว่า 100 ปี