เรียนรู้เรื่องกาแฟ – การปลูก


การปลูกกาแฟ  จะต้องเริ่มจากพื้นที่ในการปลูก 
และการคัดเลือกสายพันธุ์ในการปลูก 
ซึ่งถ้าจะทำให้อยู่รอด ควรที่จะปลูกให้เหมาะกับตลาด 
หรือสามารถหาตลาดในการซื้อให้ได้เสียก่อน 
และสายพันธุ์นั้นควรจะเป็นสายพันธุ์ที่สามารถปลูกและดูแลได้
โดยไม่ยากจนเกินไป  ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
หรือส่งผลทำให้มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง