เขตมลพิษพลาสติกขนาดใหญ่


ขยะพลาสติก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดปัญหา
เป็นสภาพคล้ายเกาะพลาสติกในทะเลที่มีขนาดใหญ่มาก 
พื้นที่ Great Pacific Garbage Patch (GPGP)
เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 3 เท่าในมหาสมุทรแปซิฟิก 
ซึ่งลอยอยู่ระหว่างแคลิฟอร์เนียกับฮาวาย
ประกอบด้วยเศษพลาสติก 7,900 ตัน  ในรูปแบบ 1.8 ล้านล้านชิ้น 
โดย 46 % คืออวนหาปลา และกว่า 75 % เป็นพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร
และยังมีไมโครพลาสติก ซึ่งวัดขนาดได้ 0.02-0.2 นิ้ว  ในปริมาณที่สะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
คิดเป็น 8 % ของพลาสติกทั้งหมด   ทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าใกล้วิกฤติ 
เนื่องจากมีขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงในทะเลจำนวนมาก และยังมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี