อาลัยครูเพลง เบนจามินทร์


ท่านเป็นผู้สร้าง ทูล ทองใจ จนมีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงช้า เช่น โปรดเถิดดวงใจ 
กลิ่นปรางนางหอม  ในฝัน  เหนือฝัน  และด้วยความทระนงอันเป็นบุคลิกสำคัญ 
ซึ่งเป็นเหตุผลมาจาก สุรพล สมบัติเจริญ มาขอให้ท่านสอนเพลงให้
และท่านไม่ได้รับเป็นศิษย์ (ข้อมูลนี้ได้ฟังมาจากผู้เกี่ยวข้อง) 
และต่อมาเพลงของ สุรพล ได้รับความนิยมมากกว่า 
จึงเกิดการแต่งเพลงโต้ตอบกันไปมา  เริ่มจากการแต่งเพลง อย่าเถียงกันเลย 
ที่สุรพลไปตำหนิผ่องศรี  วรนุช ที่ลาออกจากวงไป 
และสุรพลก็แต่งเพลงตอบโต้ คือ เพลง สิบนิ้วขอขมา 
ซึ่งเสียงตอบรับของแฟนเพลงของสุรพลมากกว่า
ทำให้ครูเบญจมินทร์ยกเลิกวงดนตรี เบญจมินทร์และสหาย
และหันหลังให้กับวงการเพลง โดยไม่สนใจ  และไปทำภาพยนตร์ เรื่อง เสือเฒ่า 
ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ  แสนงอน  รวมถึงเป็นพระเอกใน เพื่อนตาย 
และเป็นพระรองใน สุภาพบุรุษเสือไทย 
และเป็นตัวประกอบใน ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น
. . .