ออกกำลังกายต้านมะเร็ง


ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด  มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาว 
เกล็ดเลือดต่ำ  รวมถึงซีด  การออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือ การเดิน 
เพราะการเล่นกีฬาที่มีการกระแทกอาจจะทำให้เลือดออกได้ง่าย 
และหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในสระสาธารณะ  ในยิมที่มีคนหนาแน่น 
เพราะอาจจะทำให้เราติดเชื้อได้ง่าย  และการเดินนี้จะเหมาะในคนที่ซีด 
เพื่อไม่ให้เราเหนื่อยง่ายเกินไป  และสามารถปรับจังหวะการเดินได้
. . .
ออกกำลังกาย จะช่วยลดการกลับมาเป็นใหม่ของมะเร็งได้ไหม 
เริ่มมีรายงานการออกกำลังกาย จะช่วยลดความเสี่ยงการกลับมาเป็นมะเร็งใหม่อีกรอบได้ 
โดยกลุ่มคนที่ออกกำลังกายจะมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่น้อยลง 
และยังลดผลข้างเคียงของการรักษา  รวมถึงการที่มีพฤติกรรมที่กระฉับกระเฉง
จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและช่วยให้การรักษาได้ผลดีในอนาคต 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง