สุคนธบำบัด – การใช้งาน


ประโยชน์ของกลิ่นถูกนำมาใช้ในหลายมิติ เช่น
ด้านการแพทย์  ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยที่มีความเครียดสูง 
เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลายหายเครียด 
และถูกนำมาใช้ในเด็กที่มีปัญหา และความพิการทางสมอง
เพื่อให้มีการรับรู้และพัฒนาการที่ดีขึ้น 
ใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บปวดทางร่างกาย 
รวมถึงเสริมสร้างบรรยากาศภายในห้องพักผู้ป่วย ให้เกิดอาการผ่อนคลาย 
โดยเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยที่ถูกต้อง ถูกวิธี
ด้วยความชำนาญที่เรียกว่า clinical aromatherapist
. . .