สิ่งที่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น


กลิ่นกับการนอนหลับ  การใช้น้ำมันหอมระเหยที่เรียกว่า aromatherapy
ช่วยในการนอนหลับ  โดยช่วยในการปรับสมดุลของจิตใจ 
ทำให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ลดความเครียด 
  กลิ่นเฉพาะตัวของคนรัก  จะช่วยให้การนอนหลับของอีกฝ่ายง่ายขึ้น
และมีคุณภาพการนอนดีขึ้น  งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย British Columbia ในแคนาดา
ศึกษาจากอาสาสมัคร 155 คน  โดยแต่ละคนได้เสื้อยืดไปใช้เป็นปลอกหมอน 
ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นเสื้อยืดที่คนรักของอาสาสมัครสวมใส่ 24 ชั่วโมง 
ห้ามใช้น้ำหอม หรือกินอาหารที่มีกลิ่นแรง รวมทั้งห้ามใช้สารระงับกลิ่นกายใด ๆ
อีกตัวเป็นเสื้อยืดที่คนอื่นเคยสวมใส่ หรือเสื้อยืดที่สะอาดเอี่ยม
พบว่ากลิ่นทางอ้อมจากสิ่งของต่าง ๆ ผลที่ได้รับคือ การสูดกลิ่นกายของคนรักที่ติดเสื้อผ้า 
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการได้รับ melatonin ซึ่งช่วยในการนอน 
กลิ่นของคนรักที่ผูกพันกันมานาน  อาจกระตุ้นให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัยและผ่อนคลาย  คล้ายคนรักมาอยู่ใกล้ชิดกันจริง ๆ
นำไปสู่การนอนหลับสนิทง่ายขึ้น . . .