สายพันธุ์ทุเรียนในไทย


สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ทุเรียน
คือ การพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนให้เหมาะกับผู้บริโภค
คือเมล็ดลีบทั้งลูก เนื้อหนา
รสชาติอร่อย กลิ่นอ่อน ต้านทานโรค ฯ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม…