สัญญาณความวุ่นวายในสหรัฐหลังเลือกตั้ง


การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีหลายอย่างที่แตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติ
หรือประเพณี และการดำเนินการที่แตกต่างจากที่เคยมี 
เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากอย่างผิดปกติ 
ทั่วไปในการเลือกตั้งจะไปใช้สิทธิประมาณ 60 % เศษ 
แต่จากการเลือกตั้งในสมัยโอบามา  มีการใช้สิทธิอย่างมาก
และเมื่อมีการใช้สิทธิอย่างมากโอกาสจะเป็นของเดโมแครต 
และครั้งนี้ก็เช่นกันที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิสูงกว่าปกติ