สงครามเย็น – รูปแบบใหม่


การพยายามสร้างระเบียบโลกที่นำโดยจีนขึ้นมาคู่ขนาน 
และการล้มล้างระเบียบโลกดั้งเดิมแบบเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐ 
โดยการมีระเบียบโลกใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมีจีนเป็นผู้นำผ่านระบบธนาคาร AIIB และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่
ภายใต้กลุ่ม BRICS  และการใช้การทูตกับดักหนี้
ที่ใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองตามภูมิภาคต่าง ๆ
โดยเฉพาะในประเทศยากจน . . .