สงครามเย็น – ประวัติศาสตร์


สงครามเย็น คือ  การขัดแย้งทางด้านอุดมคติ
อุดมการณ์ทางความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการเมือง 
แต่ไม่มีการสู้รบขนาดใหญ่โดยตรงระหว่างสองมหาอำนาจ 
ซึ่งในยุคนั้นคือ สหภาพโซเวียตรัสเซีย ซึ่งแนวคิดทางด้านสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแนวทางเสรีนิยม ทุนนิยม 
แต่ละฝ่ายให้การสนับสนุนความขัดแย้งในภูมิภาคที่สำคัญ
ในลักษณะของสงครามตัวแทน (proxy war)  เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ II
แต่ไม่สามารถกำหนดช่วงได้ชัดเจน