วิกฤติโลกหลัง 2021 – สังคมผู้สูงอายุ


คาดการณ์ว่าระหว่างปี 1980 -2050 จำนวนผู้สูงวัยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว
โดยคาดว่า โลกจะมีผู้สูงวัยที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 2,100 ล้านคน 
ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของโลกที่มีจำนวนผู้สูงวัยเป็นจำนวนถึง 1/5 ของประชากรโลก 
หรืออาจจะมากกว่าคนหนุ่มสาวด้วยซ้ำไป . . .