วิกฤติโลกหลัง 2021 – วิกฤตสภาพแวดล้อมโลก


ภาวะโลกร้อนกำลังดำเนินไปจริง และต้นเหตุมาจากน้ำมือของมนุษย์ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศทั่วโลก 14,000 ชิ้น 
ส่งให้นักวิทยาศาสตร์ 234 คน จาก 66 ประเทศประมวลผล ทำให้พบว่า 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากควันรถยนต์  
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้นำมัน ก๊าซ หรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 
โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินและอุตสาหกรรมการเกษตร 
นำไปสู่วิปริตทางสภาพภูมิอากาศ  อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส
. . .