วิกฤติโลกหลัง 2021 – ข่าวลวงข่าวกรอง


Misleading เป็นข่าวที่เกิดจาการตั้งใจให้ข่าวผิด
บิดเบือนข่าว ให้เกิดความเข้าใจผิด  โดยใช้ช่องโหว่ของคำพูดบางอย่าง
มาบิดเบือนข้อความเพื่อหวังผลทางด้านสังคม หรือการเมือง . . .