ระเบียบโลกใหม่หลัง COVID ep.2 แนวทางเดิม


การเตรียมตัวกับโลกอนาคต 
โดยเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0
แม้แต่กัมพูชายังมีการเตรียมการรองรับโรงงานยุคที่ 4 ที่เกาะกง
มากกว่า 500,000 บริษัทจากจีน 
หลายองค์กรไม่รับคนมีปริญญา แต่รับจากทักษะที่เหมาะกับการทำงานของเขา