ยุคของการเปลี่ยนแปลง


ในช่วงเวลานี้  เป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของทั้งโลก 
ที่เราเรียกกันว่า disruption และก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์อะไรมาก่อนไหม 
ซึ่งหลายคนก็พยายามมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้ง 
ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่า ปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 
. . .