ยาช่วยให้นอนหลับ


ยานอนหลับ  เป็นยาที่คนทั่วไปมักเรียกชื่อ กลุ่มยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น 
โดยไม่ทราบกลไก หรืออรรถประโยชน์ที่แท้จริงของยาเหล่านั้น 
และหลายคนไม่ได้ต้องการรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ตนเองนอนไม่หลับ 
หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน ที่ช่วยให้การนอนหลับนั้นง่ายขึ้น
และมีคุณภาพ  ปัจจุบันการจะใช้ยานอนหลับ  จะต้องได้รับการแนะนำจากแพทย์ 
เพราะยานอนหลับทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยงในการใช้
จากงานวิจัยของ นพ Daniel Kripke จากมหาวิทยาลัย California San Diego
เน้นย้ำถึงผลกระทบจากยานอนหลับที่มีผลต่อคนไข้ 
แม้ว่าจะเป็นการสั่งยานั้นจากแพทย์โดยตรง 
โดยเขาพบว่า ผู้ที่ใช้ยานอนหลับจะมีโอกาสเสียชีวิต
และการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนที่ไม่ใช้ยานอนหลับหลายเท่า 
. . .