มาเสริมวิตามินดีกันเถอะ


ความรู้เดิม ๆ ที่เรารู้เกี่ยวกับวิตามินดี
คือ การป้องกันกระดูกกร่อนจากการช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
แต่ปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพมากมายชี้ให้เห็นชัดว่า 
วิตามินดี  มีประโยชน์มากกว่าที่เราทราบ…