ประชาชนจะไปทางไหน (กับสถานการณ์ COVID ในประเทศไทย)


…นี่เป็นเพียงบางสิ่งที่ประชาชนคนไทย
ควรจะต้องตั้งรับสำหรับโลกใหม่ วิกฤติใหม่
และชีวิตที่จะประสบความสำเร็จใหม