บางเรื่องเกี่ยวกับ Ant Group


บทบาทในการดูแล Fin Tech ของจีน 
โดยการให้เงินกู้แก่ลูกค้าด้วยอย่างน้อย 30 %
มิใช่ส่งให้สถาบันการเงินอื่นอย่างเดียว 
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,000 ล้านหยวนเป็น 5,000 ล้านหยวน 
และต้องแบ่งปันข้อมูลทางเครดิตให้กับธนาคารการกลางของจีนด้วย 
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจในการลงทุน 
แต่ Alipay สำรองหนี้เสียเพียง 2 %
ขณะที่สถาบันการเงินต้องสำรองหนี้เสีย 30 %