บทเรียนสงครามกลางเมือง – อียิปต์


ปัจจุบันอียิปต์มี 2 กระแสที่น่าสนใจ  คือ ความนิยมในโลกวิสัย 
ประชากรจำนวนมากนิยมกระแสนี้  ซึ่งเป็นลักษณะของชาตินิยมอาหารับ 
สนใจทางโลกแต่ไม่สนใจศาสนามากนัก  และกระแสนิยมแนวทางอิสลาม 
ในโลกอาหรับที่เข้ามามีอำนาจ คือ กลุ่มขบวนการที่นิยมแนวทางอิสลาม 
ซึ่งระยะหลังประชาชนในโลกอาหารับให้ความนิยมกระแสขบวนการอิสลาม 
เพราะขบวนการชาตินิยมอาหรับไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้ 
วันนี้อียิปต์มีความแตกแยกอย่างสูงในหมู่ประชาชน 
การยึดอำนาจเป็นการกระทำที่ผิดพลาดมากทางการเมือง 
อำนาจทั้งหมดขณะนี้อยู่ในมือกองทัพ 
และกองทัพพยายามปราบปรามและใช้ความรุนแรง 
ทำให้มองว่าอาจจะเป็นความรุนแรงที่ยืดเยื้อ
และหลายคนมองว่าจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองต่อไป