บทเรียนการลงทุนกัญชาในแคนาดา


สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนเกี่ยวกับกัญชา 
การหาบทเรียนการพัฒนาและการเติบโตด้านกัญชาในประเทศแคนาดา 
อาจจะช่วยผู้ลงทุนในการตัดสินใจ  และทราบความคืบหน้าของกัญชาในโลกได้บ้าง

กัญชา และกัญชงในแคนาดา  ไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก 
โดยช่วงแรกก็เป็นที่สนใจอย่างมาก  ตลาดมีการเติบโตและมีผู้สนใจอย่างมาก 
จนมาถึงจุดที่เกิดความเสื่อมถอย  จนกว่าจะมาถึงจุดสมดุล . . .