นินทา และความเป็นมา


การนินทาว่าร้ายนี้เป็นสิ่งปกติที่มนุษย์เราจะต้องเจอ 
ตามโลกธรรม 8 คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ  ได้ยศ เสื่อมยศ 
สรรเสริญ  นินทา  สุข  และทุกข์ 
และการนินทานี้เป็นสิ่งที่เสมือนเอาตนเองไปแขวนบนเส้นด้ายที่ชื่อว่า วจีทุจริต 
. . .