ทำอย่างไรเมื่อหมดกำลังใจ


การให้กำลังใจตนเองเป็นสิ่งสำคัญของการยอมรับตนอง
และเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป 
หวังว่า ผู้อ่านคงหาแนวทางของตนเองได้