ถอดบทเรียนพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิก


เรียบง่าย  พิถีพิถัน เปี่ยมหวัง และงดงาม  แนวคิด minimalism
ซึ่งญี่ปุ่นมีแนวคิดและการดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างดี 
รวมถึงการที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี soft power อย่างมากมาย 
ทั้ง fashion  เพลง  เกมส์  การ์ตูน ฯ  แม้ว่าสถานการณ์ขณะนี้มีปัญหา 
และเขาพยายามทำสิ่งต่าง ๆ ที่น้อย แต่มาก 
ทั้งมีการกระจายบทบาทให้กับคนต่าง ๆ  ที่เรียกได้ว่า 
การรวมกันเป็นหนึ่ง และร่วมมือกัน (solidarity & togetherness)
ต้องฝ่าฟันเรื่องต่าง ๆ ไปด้วยกัน . . .